Dersom du har utfordringer med å dekke utgiftene forbundet med fotball eller håndball hos oss kan du søke Halden kommune om støtte.

Fra nå og ut året 2024 kan barn og unge mellom 5 og 19 år, i familier i Halden som av ulike årsaker trenger det, få økonomisk støtte til fritidsaktiviteter.

Les mer om ordningen i denne artikkelen hos HA.