Endelig mulig med håndball i vår egen hall igjen. Nå fortsetter det med litt gjenstående småarbeider på første flate og videre ferdigstillelse av flate to.

Vi retter en STOR takk til alle som har jobbet og stått på for at vi nå endelig er klare med den første trening/kampflaten i Tistedalshallen.

Vi oppfordrer alle til å parkere på den nye parkeringsplassen bak skolen, mot Vadet. Kun av og påstigning foran hallen.