Retningslinjer

Norges Idrettsforbund oppfordrer alle klubber til å ha klare retningslinjer på hvordan man håndterer eller praktiserer viktige saker i klubben. Dette for å ha tydelige beskrivelser på hvordan som forteller hvordan klubben jobber.

Her finner man en oversikt over de retningslinjene som er vedtatt i TTIF.

Retningslinjer for holdning til alkohol, røyk og snus

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer for håndtering av medlemmer med uønsket atferd

Retningslinjer krise/kritiske hendelser