Tistedal stadion og Tistedalshallen

TTIF's idrettsanlegg ligger idyllisk til ved Femsjøens bredder. Anlegget består av 1 hovedbane med naturgress, 1 kunstgressbane m/flomlys, treningsfelt med naturgress og Tistedalshallen.
Fresenius Kabi er vår støttespiller vedrørende
vedlikehold av stadionanlegget og Tistedalshallen

Tistedal stadion ble åpnet 1. september 1926. Det var en grusbane som lå på stedet som i dag huser kunstgressbanen. I 1947 ble dagens hovedbane innviet. Den gjennomgikk en større oppgradering i 1976 da det ble lagt nytt gressteppe og tribune med plass til ca. 1000 personer ble bygget.

På slutten av 80-tallet kom treningsfeltet med naturgress. Tistedalshallen sto ferdig i 1992, og huser i tillegg til idrettshall og garderober også klubbrom og møterom.

I 2008 ble det besluttet å bygge en ny kunstgressbane, og denne ble innviet i juni 2009. Rett etter at kunstgressbanen var ferdig startet byggingen av Tistedal skole på grusbanen bak Tistedalshallen. I forbindelse med bygging av skolen ble noe av treningsfeltet brukt til uteområder. På uteområdet ble det blant annet bygget en 7'er kunstgressbane og en ballbinge.