Inn- og utmelding

Innmelding
Alle som skal representere TTIF, enten som aktiv eller trener/lagleder o.l. må være medlem av idrettsforeningen.
Medlemsskapet er ikke gyldig før medlemskontingenten er innbetalt (TTIF's lover § 3 Medlemmer).

Innmeldingskjemaet ute til høyre, fylles ut og leveres til lagleder, eller legges i postkassen i gangen i Tistedalshallen!

Utmelding
Alle innmeldte er å betrakte som medlemmer helt til det foreligger en skriftlig utmeldelse. Utmelding kan gjøres ved å fylle ut utmeldingsskjemaet til høyre og legge det i postkassen i gangen i Tistedalshallen.
Ikke betalt medlemskontingent innebærer at medlemmet kan bli strøket av medlemsregisteret.
Vi setter veldg pris på å få melding når noen ikke vil være med oss lenger. Det sparer oss for mye ekstra arbeid ifm utsending av kontingent og treningsavgift.



Inn- og utmeldingsskjema

Innmeldingsskjema

Utmeldingsskjema