TTIF Fotball ble Kvalitetsklubb på nivå 1 i 2014. Gjennom Kvalitetsklubb så stilles det en del klare krav til handlingsplaner og dokumentasjon i forhold til aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunn og verdiarbeid.

Kvalitetsklubb er et nasjonalt konsept for utvikling av norske fotballklubber, innført i januar 2014 og forankret i NFFs handlingsplan for 2012-2015. Kvalitetsklubb har som mål at klubbene, som den sentrale tilretteleggeren for fotballaktivitet, skal få tydeligere strukturer og med det også bedre styring. Tanken er at dette skal skape en bedre klubbhverdag for de involverte medlemmene og frivillige.