Femsjøcupen spilles etter NFFs lover og regler for gutter og jenter. Femsjøcupens egne regler gjelder foran disse og er utfyllende beskrevet i denne artikkelen.

Lagenes spillerstall

 • Det er ingen begrensning i antall spillere hvert enkelt lag kan delta med i turneringen.
 • Det er i hovedsak ikke lov å benytte spillere på tvers av lag i samme klasse.
 • Det skal på eget skjema, gies opplysninger som viser spillernes draktnr., navn og fødselsår.

Generelle regler (NFFs anbefalinger)

 • Det er adgang for hvert lag å ha med inntil 4 overårige spillere.
 • Dvs. spillere som er inntil ett år for gamle i forhold til gjeldende aldersbestemmelser for klassen.
 • Det er kun tillatt å ha 2-to overårige spillere på banen til enhver tid.
 • Overårige spillere bør vises fram til motstanders trenere/lagledere før kampstart. Blir det ikke gjort, regnes det som tillitssvikt, men gir ikke grunnlag for protest. Framvisning av spillere gjelder her som i 11er seriene.
 • Det kan i særskilte tilfeller søkes om å benytte spillere på to lag. 

Dette er forhold som er regulert i «Breddereglementets» § 2-3 og § 2-4.

Spesielle og overstyrende regler for Femsjøcupen

 • Dispensasjoner og navn på overårige spillere skal forelegges sekreteriatet før turneringsstart for registrering og alle motstandere før kampstart.
 • Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget, taper det lag som har brukt en ikke spilleberettiget spiller kampen. I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner.
 • Det er anledning til å benytte seg av "gjestespillere" forutsatt at det foreligger skriftlig tillatelse fra spillerens klubb (jfr Kampreglementets §10-3).
 • Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytter), og skal foretas i nærheten av midtlinjen. Unntak: keeper kan kun byttes ved stopp i spillet.

Drakter/spillerutstyr

 • Alle lag må stille med sine respektive klubbers reservedrakter.
 • Hvis to motstandere har like drakter eller dommeren mener draktene er for like, skal ‘bortelaget’ skifte til sine reservedrakter.
 • Det stilles ingen krav til nummer på reservedraktene.
 • Samtlige spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere.
 • Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart.
 • Manglende bruk av leggskinner er ikke protestgrunnlag.

Ballstørrelse

 • I alle klasser benyttes ballstørrelse nr. 4.
 • Bruk av feil ballstørrelse er ikke protestgrunnlag.

Banehalvdel og avspark

 • Det lag som står først i programmet regnes som hjemmelag og har avspark.
 • Lagene stiller på den banehalvdel som dommeren bestemmer.

Dommere

 • Cupens dommere settes opp av Femsjøcupens administrasjon.
 • Det brukes kun autoriserte dommere.
 • I de kamper hvor det ikke oppnevnes dommertrio, plikter lagene å stille linjevakt.

Walk over

 • Hvis lag ikke møter klar til spill, innen 10 minutter etter oppsatt tid og ingen har meldt fra til sekreteriatet om problemer gis det ”walk over” til det frammøtte lag.
 • Ved ”walk over” settes resultatet i kampen til 3-0.

Protester

 • Alle protester skal meldes skriftlig, senest 30 minutter etter kampslutt.
 • Protestgebyr på kr. 500,- må medfølge den innleverte protest.
 • Gebyret returneres dersom protesten tas til følge.
 • Protester og tvister avgjøres av turneringsledelsen. Avgjørelsen kan ikke ankes.

Klasseinndeling, spillform, spilletider og turneringsform - 2023

Årsklasse Født Spillform Spilletid Turneringsform
G 14  født etter 01.01.2009 11`er 2x15 min Gruppespill, A- og B-sluttspill.
G 13 født etter 01.01.2010 9`er 2x15 min Gruppespill, A- og B-sluttspill.
G 12 født etter 01.01.2011 9`er 2x15 min Gruppespill
J 13 født etter 01.01.2010 9`er 2x15 min Gruppespill, A- og B-sluttspill.
J 12 født etter 01.01.2011 9`er 2x15 min Gruppespill

I innledende kamper / seriespill rangeres lagene etter følgende:

 • Poeng
 • Målforskjell (antall scorede mål - antall innslupne mål)
 • Flest scorede mål
 • Innbyrdes oppgjør
 • Hvis fortsatt likhet avgjøres det ved myntkast. Myntkast foregår i sekreteriatet hvor kun trener eller lagleder for involverte lag deltar.

Hvilke lag går videre til hvilket sluttspill?:

 • De to beste lagene går til A-sluttspill.
 • De tre andre lagene går til B-sluttspill. 

I sluttspillet gjelder følgende ved uavgjort resultat:

 • Først 1x5 minutter ekstraomganger.
 • Straffespark (3-tre fra hvert lag, deretter 1 og 1 til avgjørelse faller).
 • Dette gjelder også for plasseringskamper.

Gult kort 

Tildeles en spiller som:

 • gjør seg skyldig i usportslig opptreden
 • ved ord eller handling viser seg uenig i avgjørelser
 • har gjentatte overtredelser av spillereglene
 • hindrer gjenopptagelse av spillet
 • unnlater å respektere foreskrevet avstand når spillet gjenopptas ved frispark, hjørnespark eller innkast.
 • inntreder eller gjeninntreder på spillebanen uten dommerens samtykke
 • med forsett forlater spillebanen uten dommerens samtykke

Håndheving av gult kort (umiddelbar soning)

Det er vedtatt at det skal innføres tidsbestemte utvisninger som erstatning for gule kort i ungdomsfotball i aldersklassene 13–16 år.

De forseelser som er gjenstand for gult kort (advarsel) etter spilleregel 12 – skal erstattes av 5 minutters utvisning

 • Dommer viser gult kort (som tidligere)
  Spiller skal forlate banen i 5 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas. Etter 5 minutter kan spilleren komme inn på banen igjen. Det trenger ikke å være stopp i spillet, men spilleren må få klarsignal fra dommeren.
 • Utvist spillers lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning.
 • Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av lagleder), skal spilleren ut og sone resten av tiden. Lagleder må rapporteres til kampens myndighet.
 • Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort. Spilleren kommer ikke inn igjen, og laget spiller med en spiller mindre resten av kampen.
 • Ved mer enn 2 tidsbestemte utvisninger samtidig – utsettes soningen av den tredje til den første er ferdig. Maks 2 «utvisninger» samtidig. Dette vil også gjelde om det er gitt direkte rødt kort, da vil det kun sones for en utvisning ad gangen.
 • Om keeperen skal ut i 5 minutter, må laget sette annen spiller (draktskifte) i mål. Ordinær keeper kan kun returnere ved stopp i spillet.
 • Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt

Rødt kort (utvisning)

Tildeles spiller som begår en av de sju følgende forseelser:

 • er skyldig i alvorlig brudd på spillereglene
 • er skyldig i voldsom opptreden
 • spytter på en motspiller eller enhver annen person
 • fratar motparten et mål eller klar scorings- sjanse ved forsettlig bruk av hånden (gjelder ikke keeper i eget straffesparkfelt)
 • fratar motparten, som beveger seg mot spill- erens mål, en klar scoringssjanse ved å begå en forseelse som skal straffes med frispark eller straffespark
 • bruker fornærmende, krenkende eller grov språkbruk/gestikulering
 • blir tildelt sin andre advarsel i samme kamp

Spillere som er tildelt ett rødt kort skal automatisk stå over lagets neste kamp i turneringen.

 • Dommeren sender melding til spillerens krets hvis flere enn en kamp skal sones.
 • Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsene følges ved tildeling av gult eller rødt kort.

Premiering

 • Vinner A-finale (Pokal)
 • Taper A-finale (Pokal)
 • Vinner B-finale (Pokal) 

Forbehold om endringer

 • Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen.
 • Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen.
 • Alle klubber må på forhånd ha oppnevnt en kontaktperson som til enhver tid kan motta beskjed om endringene.