Sportslig utvalg og dommere

TTIF Håndball har et sportslig utvalg som jobber med arbeidsoppgaver knyttet opp mot det sportlige i TTIF Håndball. Leder for dette arbeidet er Daniel Jacobsen Dammyr. Med seg i sportlig utvalg har han Rune Thøgersen, Stian Skagen og Pernille Huldgaard Andreassen (spillerutvikler i klubben). Dommerkontakt og dommeransvarlig i klubben er Rune Thøgersen. I tillegg har klubben egne, unge dommere og barnekampveiledere.
Les mer

TTIF Håndball - Ungdomsstyret

TTIF Håndball består for det meste av barn og unge, og klubben ønsker å inkludere disse, og ta deres ønsker og behov på alvor. Styret har derfor besluttet at det skal være et eget ungdomsstyre i klubben, som har faste møter der de kan komme med innpill, og får oppdrag for håndballen som de kan jobbe med. Eksempler for dette er blant annet å arrangere stand på Barneidrettens dag, og planlegge og holde i juleavslutningen i klubben for alle medlemmene i TTIF Håndball. En ansvarlig fra ungdomsstyret deltar også ved behov på møter i håndballstyret. Ungdomsstyret er representert fra lagene i klubben fra 12 til 18 år.
Les mer

Håndballstyret

Les mer