Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Jens Andersen Send e-post 947 92 182
Nestleder/Ultleieansvarlig Kai Adolfsen Send e-post 416 16 688
Kasserer Per Samuelsen Send e-post 950 92 244
Sekretær Egil Hult Send e-post 932 44 402
Styremedlem Anne-Lise Grønberg Send e-post 419 35 919
Styremedlem Knut Jacobsen Send e-post 905 07 296
Styremedlem Arne Jørgensen Send e-post 466 22 317
Styremedlem Jan Erik Lager Send e-post 951 26 074
Styremedlem Rune Nordgård Send e-post 995 93 199

 

 

Løypekomité - medlemmer
Knut Jacobsen
Morten Larsen
Tor-Egil Sande
Roger Sætre
Tor Egil Huseby
Egil Thøgersen
Johnny Westby
Henning Vadtvet
Svein Svendsen
Jan Størholt
Per-Gunnar Andersen 
Jan-Erik Lager
Kjell Jacobsen