Jentefotballdagen

TTIF har arrangert Jentenes Fotballørdag i åtte år før restriksjoner satt en stopper for arrangementet de siste to åra. Dagen har vært for alle jenter i hele Halden og har samlet mellom 80 og 320 jenter. Det er viktig for TTIF å gi jenter i hele Halden en god opplevelse av fotball og samhold på tvers av bosted og klubbtilhørighet. TTIF satser på å gjennomføre en ny jentedag i 2022. 

Tine Fotballskole

Tine Fotballskole er en viktig rekrutteringsarena for TTIF. Det er også en viktig helg for å samle våre yngste fotballspillere til en fin helg på stadion. Tine Fotballskole pleier og arrangeres i månedsskifte mai/juni, men blir i 2021 arrangert 3. - 5. september. 

Minifestival

25. - 26. september arrangerer TTIF vår andre Minifestival. Minifestivaler er et tilbud til gutter og jenter på 6 og 7 år. Vi gleder oss til å ta i mot lag fra Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. 

Femsjøcupen

Femsjøcupen er TTIF sitt desidert største arrangement. Cupen er arrangert i mange år, men tok en naturlig pause i 2020. Cupen 2019 var antakelig den beste gjennom tidene, så hele klubben gleder seg til å arrangere enn fullverdig turnering i 2022. I 2021 er det på grunn av begrensninger en mindre turnering for to klasser. Femsjøcupen samler lag fra hele Østlandet, fra Sverige og fra Halden. Det sosiale og rammene rundt cupen er for de fleste vel så viktig som det som skjer på banene. På banen er vi kjent for god kvalitet på lagene, kretsens beste dommere og en velorganisert turnering. 

Premieutdeling

Hver november samles hele TTIF Fotball i hallen for den årlige premieutdelingen. Det kåres årets forbilder, årets spillere i ulike posisjoner, årets innsatspris på hvert lag og hver enkelt spiller får sin fortjente oppmerksomhet.