Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning.

- TTIF's lover ble sist vedtatt på årsmøtet 25. februar 2015.
- Komplett lovverk for TTIF iht Norges Idrettsforbunds lovbestemmelser finner du ved å klikke på linken til høyre.

NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no