NFF med presisering rundt gjennomføring av Tine Fotballskole.

Postet av Tistedalens TIF den 12. Aug 2020

Presiseringer rundt gjennomføring av TINE Fotballskole

 

Neste uke er den store TINE Fotballskole uken. Titusener av barn og trenere gleder seg til god, morsom og trygg aktivitet. Her kommer noen oppdateringer og avklaringer som være med å bidra til at arrangørene føler seg trygge i gjennomføringen av TINE Fotballskole.

 

Det presiseres at TINE Fotballskole er noe annet enn ordinær organisert fotballaktivitet. TINE Fotballskole går under kategorien «Arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet» som er unntatt fra avstandskravet. Med lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting. Dette er nedfelt i covid-19-forskriften § 13 andre ledd. Fra 15. juni kan arrangementet gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for blant annet «personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet» (punkt d)

 

Det anbefales videre fra FHI å dele deltakerne inn i mindre grupper for å ivareta smittevernrådene.

 

Tine Fotballskole og lignende aktivitetstilbud for barn og unge av lengre varighet kan i sommer gjennomføres for inntil 200 deltakere med kontakt forutsatt: 

  • Maks 20 utøvere i fast gruppe   
  • Minst 1 meter avstand utenfor aktivitet               
  • Minst 1 meter avstand til andre grupper              
  • Faste ledere/trenere pr. gruppe  
  • Kamper anbefales gjennomført mellom spillere innad i en fast-gruppe. Dersom det skal spilles kamper på tvers av de faste gruppene skal dette følge rammene for vanlig kampgjennomføring.

NFF oppfordrer at deltakerne i 20-gruppen holder minst 1 meter avstand utenfor aktiviteten. Men vi har forståelse for at det ikke er mulig under hele dagen.

 

Ulike arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet som nedfelt i covid-19-forskriften § 13 andre ledd punkt d) skal være åpne og tilgjengelige og deltakelse i annen aktivitet bør ikke sette stopper for barnets deltakelse. Det er derfor ikke krav om opphold i minimum 2 dager i barnet øvrige aktiviteter, herunder annen fotballaktivitet, for å delta på TINE Fotballskole. 

 

Nødvendig opplæring for å ivareta godt smittevern
Klubben/arrangøren må passe på at alle involverte får grundig og nødvendig opplæring for å ivareta godt smittevern. Trenere og ledere oppfordres til å ta NFFs koronavettkurs. Her er en lettfattelig brukerveiledning som tar deltageren gjennom hvert skritt: https://www.fotball.no/koronavettkurs

 

Husk at som arrangør skal dere iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.

Det er viktig med god informasjon til de foresatte i forkant.

 

Ytterligere verktøy til støtte i gjennomføring
Vi har i år utviklet en digital verktøykasse (Klikk her for å se brukerveiledningen)  som legger til rette for at arrangørene av TINE Fotballskole kan planlegge for, og gjennomføre morsomme og ferdighetsutviklende fotballskoler, samtidig som smittevernet er i varetatt for alle involverte. Og vi har laget en Arrangementsmal for trygge rammer rundt TINE Fotballskole.

 

Lykke til med gjennomføringen!


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline